Du måste göra både en gymnasieansökan och en ansökan om att prövas i så kallad fri kvot. Det innebär att skolan du har sökt till gör en bedömning om du är behörig och har tillräckligt bra betyg för att komma in. Läs här om behörigheter.

Gymnasievalet ska innehålla:

– Ansökan till en studieväg (kontakta Gymnasieantagningen så skapar vi en ansökningsblankett)

– Frikvotsansökan (blankett finns på startsidan under blanketter) (En per studievägsval)

– Betyg från din skola (bevittnad kopia)

Den slutliga antagningen görs i slutet av juni, så vi behöver få ditt slutbetyg så fort som möjligt i juni månad.

Nordiska elever

Du som är folkbokförd i något av de nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland, Åland, Island, Färöarna och Grönland) räknas som nordisk elev. Du kan söka till gymnasiet i Sverige om du har gått en utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskola. För att kunna komma in behöver du vara behörig till den utbildning du har sökt. Du behöver inte ha betyg i svenska.

Skicka även:

– Intyg på att du är folkbokförd i något nordiskt land. Alltså ett utdrag från folkregistret. Det kan till exempel heta Bopaelsattest (Danmark) Ämbetsbevis för studier (Finland) Bostedattest (Norge)

Utlandssvenskar

Du som bor i utlandet hos dina vårdnadshavare och är under 18 år kan söka till gymnasiet i Sverige, om minst en av dina föräldrar är svensk medborgare. Du måste bli behörig för att kunna komma in. Det innebär att du behöver ha godkända betyg i de ämnen som krävs för det program du har sökt. Du behöver även ha godkänt slutbetyg i svenska.

Skicka även:

– Personnummer för den förälder som är svensk medborgare

– Betyg i svenska (så fort du har fått det)