Leta utbildningar

Alla utbildningar du vill söka rangordnar du i en och samma ansökan via sökwebben. Vi skickar din ansökan vidare till berört kansli. Om du vill söka ett program i ett annat län måste du först ta reda på vilken kommun och skola programmet finns på.

Det är jätteviktigt att du gör det här noggrant så att kommunen du söker till förstår vad du vill. Du ska ange kommun, gymnasieskola och studieväg på kvittenssidan i slutet av din webbansökan. OBS att hela landets programutbud visas i rullisten, det är inte kopplat till studievägar på den gymnasieskola du har valt.

Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig eller gå in på www.antagningskanslier.skr.se  Sök fram den kommun du vill göra val till, där finns ofta en förteckning över vilka utbildningar som finns och vilken skola de finns på. Om gymnasieskolan du vill söka till inte finns i listan på kvittenssidan, kontakta Gymnasieantagningen.

Mottagen i första hand

Du tas emot i första hand till många utbildningar. Det innebär att du får konkurrera på samma villkor som de elever som bor i den kommunen eller tillhör det samverkansområdet. Det gäller till exempel:

– Om utbildningen är riksrekryterande
– Om utbildningen är på en friskola
– Om utbildningen är i en kommun som din hemkommun har samverkansavtal* med
– Om utbildningen du har sökt inte finns i din hemkommuns samverkansområde*

Mottagen i andra hand – Frisök

Du kan söka till program på en kommunal skola var som helst i landet, men din ansökan blir mottagen i andra hand. Det innebär att du har möjlighet att bli antagen efter att alla behöriga sökande inom det samverkansområdet blivit antagna om det finns lediga platser kvar på programmet. Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev som inte tillhör deras samverkansområde*. Vissa kommuner tar inte emot några elever i andra hand. Om du är mottagen i andra hand får du normalt inte inackorderingstillägg, utan din familj får bekosta ditt boende.

Särskilda skäl för att tas emot i första hand

Om du har särskilda personliga skäl för att din ansökan bör tas emot i första hand, ska du fylla i en blankett och skicka till Gymnasieantagningen. Kommunen där utbildningen finns, bestämmer om skälen är tillräckliga. Blanketten ska vara hos Gymnasieantagningen senast den sista ansökningsdagen.

Blankett för särskilda skäl finns under blanketter på startsidan.

Inackorderingstillägg (pengar till hyra)

Läs om det på sidan Inackorderingstillägg

Flyttning – folkbokföring

Om du planerar att flytta till annan kommun och bli folkbokförd (skriven) där måste du meddela Gymnasieantagningen dina planer så snart som möjligt så att vi kan informera den kommun du tänker flytta till.

Blankett för flytt finns under blanketter på startsidan.

OBS! Det finns två olika blanketter, en för flytt inom länet och en för flytt utanför Västerbotten.

 

* Samverkansavtal – Kommunerna ingår en överenskommelse för de elever som vill söka utbildningar i de andra kommunerna, även om samma utbildning finns i hemkommunen. Dessa elever konkurrerar då på samma villkor som de som bor i gymnasiekommunen.

* Samverkansområde – de kommuner som tillsammans skrivit på ett samverkansavtal. Läs mer på sidan Samverkan