Viktigt kvitto för dig och för att ansökan ska vara giltig

När du är klar med dina val ska du skriva ut en kvittens, den är ditt kvitto på att ansökan är rätt. För att din ansökan ska vara giltig ska du sedan skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Enligt Skollagen 29 kap.12§ Talerätten, har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden, vilket innebär att ansökan bara behöver skrivas under av den sökande och inte av vårdnadshavare. Denna rätt gäller ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vid överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har uppnått 16 års ålder.
Detta innebär även att du som sökande är skyldig att kontrollera att din ansökan är korrekt och att du är väl införstådd i antagningsförfarandet och dess tidsplan.

 Spara och skriv ut kvittensen

Varje gång du har ändrat i dina val måste du spara din ansökan. Om du vill skriva ut kvittensen väljer du knappen Spara och skriv ut ansökan. OBS! Använd inte webbläsarens utskrift, då kommer inte allt med.

Om du saknar skrivare eller vill skriva ut senare väljer du knappen Spara ansökan för senare utskrift. Varje gång du trycker på någon av dessa knappar, sparas de val du gjort i Gymnasieantagningens databas. Valen ligger då kvar nästa gång du logga in. Använd knappen Rensa valen ovan om du vill tömma den sidans val.

Kan jag ändra mina val?

Du kan ändra dina val hur många gånger som helst under valperioden. Om du har lämnat in kvittensen och ändrar något i valen senare ska du skriva ut en ny kvittens. Lämna den nya underskrivna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare.

Kan någon annan ändra mina val?

Förvara ditt lösenord så att ingen får tag i det! När kvittensen skrivs ut finns ett versionsnummer längst upp på sidan. Din studie- och yrkesvägledare kan med hjälp av detta nummer kontrollera att de val du noterat på webben överensstämmer med den kvittens du lämnar. Din studie- och yrkesvägledare får inte ändra något.