Du kan få inackorderingstillägg (pengar till hyra) om du är mottagen i första hand. Det är du i de flesta fall till alla utbildningar i Västerbotten, men även till vissa program i andra län. Läs mer på sidan Samverkan och Söka till annat län.

Om du blir antagen till en kommunal gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos din hemkommun.
OBS! Om du är mottagen i andra hand får du normalt inte inackorderingstillägg, utan din familj får bekosta ditt boende. Kontakta din hemkommun för att få reda på vilka bestämmelser de har.

Om du går i en fristående skola ansöker du till CSN om inackorderingstillägg. Läs mer om inackorderingstillägg på CSNs hemsida.