Ansökan på webb

Alla som är folkbokförda i Västerbottens län och går i årskurs nio gör sitt gymnasieval via sökwebben. Du får ditt lösenord av din studie- och yrkesvägledare i början av januari. På sökwebben gör du alla dina val och ser även antagningsresultaten. Går du redan på gymnasiet men vill söka om till annat program, kontakta din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att ordna inloggningsuppgifter.

Du måste skriva ut en kvittens (kvitto på ansökan) när du är klar och har sparat din ansökan. Kontrollera att valen stämmer och skriv sedan under den. Lämna den underskrivna kvittens till din studie- och yrkesvägledare.

Det står ett versionsnummer överst på kvittensen. Din studie- och yrkesvägledare kan med hjälp av detta nummer kontrollera att de val du gjort på webben överensstämmer med den kvittens du lämnar. Din studie- och yrkesvägledare får inte ändra något.

Inloggning till sökwebben

Förvara lösenordet på ett säkert ställe, det behövs även för att se och svara på ditt antagningsbesked. Spara lösenordet hela antagningsperioden, fram till den 1 september. Ange en mejladress i ansökan (inte skolmejlen), du kan då använda dig av e-tjänsten Glömt lösenord och får då ditt lösen till den angivna mejladressen. Tänk på att lägga in en egen/privat mejladress som fungera efter skolavslutningen. OBS! Du kan även ändra ditt lösenord när du loggat in genom att klicka på Så här gör du, längst upp till vänster.

Viktigt att rangordna valen

Om du söker mer än en studieväg ska du välja det du allra helst vill gå som val 1. Blir du antagen på val 1 kommer du inte att bli prövad på något annat av dina val. Som val 2 anger du den studieväg du näst mest är intresserad av och fortsätter på samma sätt med resten av dina studievägsval.

Om du till exempel blir antagen på val nummer 2 kan du att stå som reserv till val nummer 1 (om du är behörig till det valet), men inte till lägre val nummer 3, 4, 5 osv. Du blir reserv till val, du är behörig till, som ligger ovanför det val du blir antagen till. Därför är det viktigt att det du helst vill gå står som val 1.

Inriktning

Du kan i de flesta fall önska inriktning på de program du söker. Programmets inriktning startar oftast i årskurs 2. Även om du önskar inriktning i din ansökan kan du ändra dig senare när du börjat på skolan. Det finns ingen garanti att du får den inriktning du har önskat.

I fyra program kan inriktningarna börja redan i ettan. Dessa är Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet och Estetiska programmet. Du söker och blir antagen till en viss inriktning.

Kursval

Om skolan vill att du gör kursval redan när du gör din ansökan kommer de alternativen att visas. Språkval är ofta obligatoriskt att göra till de högskoleförberedande programmen.