Du kan begära att bli prövad i fri kvot, det vill säga få en individuell bedömning. För att kunna bli antagen via fria kvoten i den slutliga antagningen måste du vara behörig till programmet du sökt.

För de val som du vill prövas i frikvot ska en frikvotsblankett fyllas i, en blankett för varje studieväg. Beslut om antagning i frikvot görs av huvudmannen för utbildningen.

Frikvotsansökan ska kompletteras med handlingar som styrker dina skäl. Det är inte ett skäl att du hemskt gärna vill gå programmet, det vill alla som söker det. Det du ska visa med motivering och intyg är att du har medicinska- , sociala skäl eller att du har betyg som inte utan vidare kan jämföras med grundskolans t.ex. utländska betyg.

Motivera dina skäl att prövas i fri kvot genom att bifoga till exempel:

  • Utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att söka om prövning i frikvot, samt hur dessa har försämrat din studieförmåga.
  • Intyg från läkare, kurator, lärare eller dylikt.
  • Eventuella brev från nära anhöriga, pedagogisk bedömning eller utländska betyg.

Kontakta gärna din studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa dig. Blankett för frikvotsansökan finns under blanketter på startsidan. Frikvotsansökan med underskrift i original och bilagor ska skickas med post till gymnasieantagningen, sista datum står på blanketten. Kommer den in för sent efter omvalsperioden är det inte säker att huvudmannen behandlar den.

OBS! Om du kommer in på ett högre rankat val än där du fått en beviljad frikvots plats, så förlorar du frikvotsplatsen. Det är alltid rangordningen som styr.