2022

Valperiod

Den 11 januari till och med den 10 februari är sökwebben öppen för gymnasieval. Det är viktigt att du gör ditt val nu även om du inte är helt säker på vad du vill söka.

Omvalsperiod

Sökwebben är öppen för omval den 12 april till och med den 3 maj. Du kan då lägga till, ta bort eller rangordna om dina tidigare val. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du behöver vägledning. Ändringarna gör du på sökwebben, skriv sedan ut en ny kvittens, skriv under den och lämna till din studie- och yrkesvägledare så fort du är klar med ditt val.

Sen ansökan

Om din ansökan kommer in för sent, efter sista ansökningsdag i omvalsperioden, blir alla val sena och du hamnar sist i kön, även om du har högt meritvärde. I extrema fall kan en sen ansökan behandlas som inkommen i tid. Till exempel om något inträffar efter omvalsperioden som gör att du inte skulle klara av din sökta utbildning. Du måste i så fall skriva ett brev där du beskriver skälen, bifoga eventuella intyg och skicka det till styrelsen för utbildningen för varje val i den sena ansökan. Kontakta Gymnasieantagningen så förklarar vi hur det går till.

Ansökan till lediga platser i augusti

Efter den maskinella reservantagningen är gjord i början av augusti kan du söka till lediga platser på program där det inte står några reserver på kö och det finns platser över. Ansökan kan du göra på en blankett eller med en e-tjänst. Instruktioner publiceras på vår hemsida i början av augusti.