Ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning finns för alla 15 kommuner i Västerbotten. Det innebär att länets elever kan söka och konkurrera på lika villkor på alla studievägar inom Västerbottens län.

Kommunala samverkansavtalet

På Region Västerbottens hemsida kan man läsa mer om länets gymnasiesamverkan.

Gymnasial samverkan och IKE

Varje kommun har kontaktpersoner som ansvarar för att upprätta och ta emot rapporter inom områdena elevernas resultat, avhopp och faktureringsfrågor samt att informera övriga kommuner om vem som är utsedd. Dessa uppgifterna finner du under  i menyn till vänster.

Här ska samtliga samverkans- och NIU-avtal som din hemkommun har publiceras. (Kommunerna håller på att uppdatera sina hemsidor). Kontakta din hemkommun för att veta vilka avtal som är gällande.