En samlad jämförelse över antagningsåret finns under fliken statistik. Den visar antagna elever under preliminära-, slutliga- och efter avslutad reservantagning. Gymnasieskolornas förändringar av platser och utbud. Sista sidan innehåller en summerad statistik per gymnasiekommun (både kommunala och friskolor) gällande antagningsstatistik och platsförändringar.

Här kan du även se det lägsta- och medelmeritvärdet på programmen och skolorna i den preliminära- och slutliga antagningen.

Sida för samlad statistik