Tillgänglighetsredogörelse

Vindelns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att vindeln.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Otillgängliga delar

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Det finns e-tjänster och system, som du når via vår webbplats, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Kan du inte använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem

Mejla till vindelns.kommun@vindeln.se och beskriv problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern test av webbplatsen.