Gymnasieantagningen ägnar sig åt arkivering, statistik, uppdatering av hemsida och utvärdering.

Förberedelser inför kommande antagning påbörjas.