Samverkan - skola och näringsliv

Samverkansgruppen för skola och näringsliv är en väl etablerad i Vindelns kommun. Syftet är att skapa större kunskap, insikt och motivation bland eleverna för framtida utbildningval och arbetsliv.

Denna samverkan är en avgörande del i den framtida kompetensförsörjningen för företag och organisationer och dess fortsatta framgång. Eleverna är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de får en bild av vilka möjligheter som finns för dem. Vindelns kommun är en plats med ett mycket engagerat näringsliv och här finns alla förutsättningar för att skapa en positiv grogrund för unga människor och företag.

Samverkansgruppen

Samverkan grundar sig i en engagerad grupp som består av representanter från Vindelns kommuns barn och utbildningssektor, näringslivsavdelning och HR. Samt representanter från flera lokala företag.

Bodil Jacobsson – Rektor, rektorsområde norra

Rebecka Edin – Rektor, Renforsskolan

Johannes Haddad – Förstelärare i entreprenörskap

Linda Bengter – SYV, Komvux

Moa Löfgren – HR-strateg, Vindelns kommun

Angelica Johansson – Näringslivschef, Vindelns kommun

Peter Strömgren – HR, Rototilt

Britta Malmqvist – HR, Rototilt

Mattias Edin – Produktionschef, Indexator

Henrik Vincent – HR, Cranab

Selma Holmlund – Skogstekniska klustret

Ung Företagsamhet

Handelskammaren

Aktiviteter

I samarbetet ingår att låta eleverna möta näringslivet både i skolan och på företagen. I skolan med aktiviteter som ”Heta stolen”, teknikprojekt och infärgning i ämnen och ute i näringslivet med systematiska studiebesök och PRAO med starkare ämneskoppling. Utveckla med annan skrivning. Se skolans handlingsplan

Exempel på aktiviteter

  • Studiebesök för skolpersonal
  • Studiebesök för elever på arbetsplatser
  • PRAO för årskurs 8 två veckor
  • Vindeln Business Week för årskurs 2, 5, 8, 9 och SFI. Alltid vecka 40!
  • Arbetsmarknadskunskap för lärare och elever
  • Utvecklad samverkan med tydligare mål
  • Ung Företagsamhet

Vill du också engagera dig i samverkan?

Kontakta

Bodil Jacobsson

Rektor

Bodil.jacobsson@vindeln.se

eller

Angelica Johansson

Näringslivschef

Angelica.johansson@vindeln.se 070-233 26 21