Ordinarie valperiod 2021

11 mars Frikvotsansökningar med bilagor med underskrift i original (en per val) skickas med post och ska vara hos GA, senast detta datum. Observera att den kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara inne nu. Det är viktigt att frikvotsansökningarna kommer in i tid, så att de hinner beredas i god tid inför beslut.

Ansökningar till och från Västerbottens län skickas och registreras .