Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som är 31 till antalet, är tillsatta genom allmänna val. Valen genomförs i september vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och för kommunen viktiga frågor, exempelvis den kommunala budgeten.

Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. Kommunfullmäktige beslutar även om nämndernas organisation och utser ledamöter i nämnderna samt bolagsstyrelserna.

Efter valet 11 september 2022 blev mandatfördelningen i Vindelns kommunfullmäktige enligt följande;

  • Socialdemokraterna 12 mandat
  • Moderaterna 7 mandat
  • Centerpartiet 5 mandat
  • Kristdemokraterna 3 mandat
  • Sverigedemokraterna 2 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2024

Kommunfullmäktige sammanträder fem gånger per år. Sammanträdena webbsänds, är öppna för allmänheten och startar kl. 13.00. Datum för sammanträdena 2024 är:

19 mars
17 april
13 juni
16 oktober
20 november

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.efternamn@vindeln.se eller kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00 eller e-postadress vindelns.kommun@vindeln.se

Ledamöter, Kommunfullmäktige 2022-2026

höstlöv

Dan Oskarsson (s)
ordf, kommunfullmäktige

Cecilia Gustavsson, (m)
vice ordförande

Elin Palmgren (s)
2:e vice ordförande

höstlöv

Mathias Haglund, (s)
kommunalråd

Linda Lövgren, (s)

Joel Lindfors, (s)

höstlöv

Gudrun Wikström, (s)

Ulf Granström, (s)

Malin Flumé, (s)

höstlöv

Thomas Hedman, (s)

Britt-Louise Eriksson, (s)

Kent-Erik Mattsson, (s)

höstlöv

Magnus Johansson, (s)

Daniel Jaede, (kd)

Ida Israelsson, (kd)

höstlöv

Jakob Öhman, (kd)

Tomas Nilsson, (m)

Thelma Wikström, (m)

höstlöv

Mikael Sundling, (m)

Åsa Ahlberg-Jonsson, (m)

Marcus Jonsmyr, (m)

höstlöv

Nils Sandström, (m)

Helena Lundgren, (c)

Per-Uno Bergner, (c)

höstlöv

Anders Lundgren, (c)

Simon Karström, (c)

Marianne Hörnberg, (c)

höstlöv

Rolf Attmarsson, (v)

Frida Norum, (v)

Kent Wiik (partilös)

Ersättare, kommunfullmäktige 2022-2026

Moderaterna; Malin Näslund, Kent Jacobsson, Åsa Eriksson, Kenth Ärletun.
Centerpartiet; Caroline Löfström, Emil Hägglund, Ewa-May Karlsson.
Kristdemokraterna; Annelie Öhman, Åsa Åsberg.
Socialdemokraterna; Erik Wikström, Maria Eklund, Per-Anders Olsson, Anders Wikström, Morgan Tjärnström, Hafsa Javed.
Vänsterpartiet; Emil Landby, Oskar Fransson.
Sverigedemokraterna; Ingen ersättare utsedd