Gemensamma nämnder

Kommunfullmäktiges verksamheter består av kommunfullmäktige i sig, revision, valnämnd, samt verksamheter inom gemensamma nämnder med Umeåregionen.

De gemensamma nämnderna omfattar överförmyndarverksamhet, brand- och räddningstjänst, samt personaladministration. För Vindelns del inrymmer personaladministration både det gemensamma systemet och löneadministration för Vindelns kommuns anställda.