Anslagstavlan

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Vindelnbostäder AB:s protokoll den 16 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer23-32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Samiska rådets protokoll den 9 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamiska rådet
  Paragrafer13-23
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 22 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAB Bubergsgårdens friluftsanläggning
  Paragrafer21-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 4. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 17 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer44-54
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Allmänna utskottets protokoll den 11 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer35-52
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Sociala utskottets protokoll, den 12 maj 2023, sekretess
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer13-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Sociala utskottets protokoll den 12 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer22-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Vindelnbostäders protokoll den 16 maj 2023, direktjustering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 15 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer27-35
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 10. AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 15 maj 2023, direktjustering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAB Bubergsgårdens friluftsanläggning
  Paragrafer18-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 11. Sociala utskottets protokoll, den 12 maj 2023, sekretess, direktjustering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer12
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 12. Samordningsförbundet Umeåregionen
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Umeåregionen
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  Länk till protokollKommun och politik
  Anslagets publiceringsperiod (28 dagar, 12 timmar och 0 minuter)