Anslagstavlan

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Allmänna utskottets protokoll den 29 januari 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer1-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 29 januari 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer1-5
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Detaljplan för Granö Beckasin– Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta detaljplan för Granö Beckasin. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet (naturturism) genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader. Syftet är även att bevara de naturliga förutsättningarna på platsen med de höga tallarna och sluttningarna ner mot älven. Nya byggnader ska placeras med omsorg i landskapet och utformas med en hög arkitektonisk tanke med en stark koppling till naturen.
  Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.
  Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.vindeln.se, under flikarna Bygga, miljö och infrastruktur > Samhällsbyggnad och planering > Aktuella detaljplaner.
  Bilaga 1: Information om hur beslutet kan överklagas


  VINDELNS KOMMUN
  Miljö- och byggkontoret

 4. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer2-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Sociala utskottets protokoll den 30 januari 2024
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Sociala utskottets protokoll den 30 januari 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer1-5
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2024
  • Direktjusterat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Länk till protokollVindelns kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)