Kommunala bolag

Vindelns kommun äger helt eller delvis fyra kommunala bolag.

AB Bubergsgårdens Friluftsanläggningar

Bolaget är helägt av Vindelns kommun och äger den alpina anläggningen Bubergsgården som är belägen ca 5 kilometer utanför Vindelns samhälle.

Bubergsgårdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många ersättare. Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

AB Bubergsgårdens protokoll

Ordinarie ledamöter

Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande
Anders Wikström, (s)
Åsa Åsberg, (kd)
Mikael Florin, (m)
Malin Näslund, (m)

Ersättare

Ulf Granström, (s)
Gudrun Wikström, (s)
Kennet Mikaelsson, (kd)
Fredrik Tegebro, (m)
Kent Jakobsson

Sammanträdesplan 2024

27 februari
26 mars
nytt datum 20 maj
17 september
22 oktober
10 december

Vakin

Vakin är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Umeå, Nordmaling och Vindeln.

Vakins uppgift är att förse medborgarna i kommunerna med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindeln Vatten och Avfall AB

Bolaget, som även kallas Vinva, äger Vindelns kommuns vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar.

Vakins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindelnbostäder AB

Bolaget, som även kallas Vibo, är helägt av Vindelns kommun. Bolaget har drygt 300 lägenheter fördelade på orterna Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele samt äger industri- och företagsfastigheter i Vindeln.

Vindelnbostäder förvaltar alla kommunens fastigheter och ansvarar för driften av bredbandsnätet.

Vindelnbostäders webbplats Länk till annan webbplats.

Styrelsen

Styrelsen för Vindelnbostäder AB ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Vindelnbostäder AB:s protokoll finns på kommunkontoret. Kontakta nämndsadministrationen om du vill ta del av något protokoll. Ring växeln 0933-140 00 eller mejla till vindelns.kommun@vindeln.se

Ledamöter under mandatperioden 2023-2026

Per-Anders Olsson, (s)
Lena Malm, (s)
Tommy Hägglund, (kd)
Bertil Nygren, (c)
Tomas Nilsson, (m)

Ersättare under mandatperioden 2019-2023

Joel Lindfors, (s)
Annelie Bjurén, (s)
Annelie Öhman, (kd)
Helena Lundgren, (c)
Mikael Florin, (m)

Sammanträdesplan 2024

22 februari
26 mars
7 maj
10 september
3 oktober
3 december