Sápmi - Sameland

Samerna lever i ett område som kallas Sápmi-sameland. Området sträcker sig över fyra länder Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Samerna tillhör ett av världens urfolk. De har levt på samma plats genom historien och de har en egen kultur, ett eget språk och egna sedvänjor.

Karta över Sapmi i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Kartan är ritad av Anders Suneson. Källa: Samer.se

Samiskan

Samiskan har tre huvuddialekter, östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa finns ett flertal varieteter. I Sverige talas nord- syd- lule- pite- och umesamiska. Många samer har aldrig fått lära sig tala sitt språk, idag talar endast 30 procent av den samiska befolkningen någon av varieteterna.

Om allt färre talar samiska riskerar språket att dö ut. Samiska språket är officiellt minoritetsspråk och idag finns lagar som styrker och utökar rättigheten att lära sig och använda samiska i Sverige.

Samernas nationaldag

Den 6 februari firas över hela Sápmi, alltså i Sverige, Norge, Finland och Ryssland som samernas nationaldag. Datumet är valt för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917. Det landsmötet samlade för första gången samer över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor.

En av arrangörerna till mötet var Elsa Laula Renberg från Tärnaby som engagerade sig för att få samerna att organisera sig. Idag finns det samiska parlament i både Sverige, Norge och Finland. Samerådet, som är en samisk organisation, organiserar även samer i Ryssland. Samerådet tog 1992 beslutet om samisk nationaldag den 6 februari.

Den samiska flaggan

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer och är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Flaggan godkändes år 1986 vid en Nordisk Samekonferens i Åre.

Cirkeln i mitten på flaggan är en symbol för både solen och månen. Den röda cirkeldelen är solen och den blå är månen. Färgerna kommer från den traditionella samiska dräkten - kolten. Färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement för samerna.

Den samiska flaggan.