Borgerlig vigsel och begravning

Vindelns kommun har utsett borgerliga vigsel- och begravningsförrättare. Tjänsten är gratis och enklast är att du själv tar kontakt med någon av förrättarna.

Britt-Louise Eriksson
Sundö 91
922 93 Vindeln
070-301 34 90

Rune Johansson
Sunnansjönäs 50
922 92 Vindeln
0933-340 40

Om du har frågor, kontakta nämndsadministrationen via växeln 0933-140 00