Kommun och politik

Protokoll

Kommunens protokoll från nämnder, styrelser, råds- och samverkansmöten.

Styrande dokument

Mål, planer, delegationsordningar, taxor, reglementen och riktlinjer

Lediga jobb i Vindelns kommun

Vill du ha ett jobb där du gör skillnad? Där du får jobba med människor eller samhällsfrågor? Välkommen att söka!