Här finns information om viktiga datum för gymnasievalet, handledning till sökwebben för elever och en mera detaljerad tidsplan för hela antagningsprocessen i Västerbottens län.

Handledning för elever

Detaljerad tidsplan för antagningsprocessen 2021

Tidsplan för Gymnasievalet 2021

Ordinarie Valperiod

12 jan – 11 feb

 

11 feb

Sökwebben är öppen för val

 

Särskilda skäl

Du kan nu logga in och göra dina val.
OBS! Du kommer behöva ditt lösenord ända tills september.
Viktigt att du drar ut din kvittens (kvitto på ansökan) skriver under den och lämna till din syv.
Sista dag för att lämna in Särskilda skäl. Gäller för dig som sökt utanför samverkansområdet och har personliga skäl för att din ansökan bör tas emot i första hand.
11 mars Sista dag för frikvotsansökan Komplett ansökan i original inklusive bilagor ska vara hos Gymnasieantagningen.
Omvalsperiod
12 apr – 3 maj Omvalsperiod
Preliminär antagning klar
Sökwebben öppnar för omval. Du kan ta bort, lägga till eller rangordna om val i din ansökan.
Du kan nu även se resultatet av den preliminära antagningen.
4 maj Engelska dispens, fri kvot, särskilda skäl Ansökan/blanketterna med underskrift i original ska senast vara hos GA. 
Slutlig antagning
Slutet av juni Slutliga antagningen är klar Slutliga antagningen är klar innan månadsskiftet.
Länets elever kan logga in på sökwebben och se sitt antagningsbesked. 
2 juli – 2 aug Sommarsupport av
Umeåregionens kommunväxel
Svar på vanliga sommarfrågor finns på hemsidan.
Ingenting händer med ansökan, alla elever ska svara på sitt antagningsbesked.
Reservantagning
6 aug Sista svarsdatum Sista dag för att svara på antagningsbeskedet.
9 aug Maskinell reservantagning görs Du som stått reserv till något program kan på kvällen logga in och se om du blivit antagen.
11 aug Ansökan till lediga platser öppnar Blankett och instruktioner publiceras på hemsidan den 10 aug. Manuell reservantagning påbörjas parallellt med ansökan till lediga platser. Antagning görs varje vardag, vi ringer till berörda elever.
31 aug Reservantagningen avslutas Reservantagningen avslutas. Listor på reserver lämnas till skolorna. Vill du byta program i september kontakta gymnasieskolan direkt.