Bygga, miljö och infrastruktur

Oljeavskiljare

I en oljeavskiljare avskiljs olja och slam från vattnet. Det hindrar olja och slam från att skada reningen eller smutsa ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Bidrag för energieffektivisering

Du som äger och bor i ett en- eller tvåbostadshus som värms upp med hjälp av el eller gas, kan söka bidrag för att energieffektivisera ditt värmesystem.

Detaljplan för Holms gård antagen

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta ny detaljplan för Holms gård.

Frågor och svar

Har du en fråga och vill ha ett snabbt svar? Läs vår FAQ. Där har vi besvarat de vanligaste frågorna vi får.

Detaljplan för Granö Beckasin antagen

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta ny detaljplan för Granö Beckasin.

Tips vid vedeldning

Få saker höjer väl en kall och mörk vinterkväll så som att få krypa ihop framför en varm brasa? Här är några tips för bättre förbränning och utomhusluft.