Bygga, miljö och infrastruktur

Nytt bidrag för energi-effektivisering av bostad

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för energieffektivisering av en- och tvåbostadshus. Här kan du läsa mer, eller kontakta energi- och klimatrådgivaren.

SEE hållbarhetsveckan v.38 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vill låta dig känna, prata, utmana, utveckla och nätverka hållbart - under en hel vecka eller bara en kort stund. En mångfald av aktörer bidrar med sina livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling! Vill du bidra? Läs mer här.

Frågor och svar

Har du en fråga och vill ha ett snabbt svar? Läs vår FAQ. Där har vi besvarat de vanligaste frågorna vi får.

Att bekämpa invasiva arter

Vackra men skadliga? Arter som sprider sig snabbt, och tränger undan den inhemska floran, brukar kallas invasiva. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska deras framfart.

Avgiftsbefrielse för mindre 

fasadändring

Mellan 1 april och 30 september behöver du inte betala bygglovsavgiften vid byte av kulör eller fasad-/takmaterial, så länge åtgärden inte kräver tekniskt samråd.