Läsårstider

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Alla kommunens grundskolor har samma datum för de olika loven. Skolstart och skolavslutning kan variera beroende på vilken årskurs eleven går i.

Läsåret 2023-2024

Höstterminen 2023

Elever
Årskurs F - 6: 23 augusti - 22 december
Årskurs 7 - 9: 22 augusti - 22 december

Lärare
14 augusti - 22 december

Lovdagar
Vecka 44 Höstlov 30 oktober - 3 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
21 augusti
30 oktober (endast förskola och pedagogisk omsorg)

Vårterminen 2024

Elever
Årskurs F - 6: 10 januari - 12 juni
Årskurs 7 - 9: 10 januari - 11 juni

Lärare
8 januari - 18 juni

Lovdagar
Vecka 10 Sportlov 4 mars - 8 mars
Vecka 14 Påsklov 29 mars - 5 april
1 maj
9 maj - 10 maj
6 juni - 7 juni

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
8 januari
14 juni (gäller ej pedagogisk omsorg)

 

Läsåret 2024-2025

Höstterminen 2024

Elever
Årskurs F - 6: 21 augusti - 20 december
Årskurs 7 - 9: 20 augusti - 20 december

Lärare
12 augusti - 20 december

Lovdagar
Vecka 44 Höstlov 28 oktober - 1 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
12 augusti
28 oktober (endast förskola och pedagogisk omsorg)

Vårterminen 2025

Elever
Årskurs F - 6: 9 januari - 12 juni
Årskurs 7 - 9: 9 januari - 11 juni

Lärare
7 januari - 18 juni

Lovdagar
Vecka 10 Sportlov 3 mars - 7 mars
Vecka 16 Påsklov 14 april - 21 april
1 maj - 2 maj
29 maj - 30 maj
6 juni

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
7 januari
13 juni (gäller ej pedagogisk omsorg)