Vindeln - länk till startsida

Om antagningen

Antagningen till gymnasiet görs i flera steg under våren och sommaren.

Urval när många söker samma program

Populära program har ofta fler sökande än det finns gymnasieplatser. Då får de behöriga eleverna som har högst meritvärde komma in.

När det gäller sista platsen på ett program och två eller flera elever har exakt samma meritvärde, så måste det ske en urskiljning på annat sätt. Det är då dessa urvalssteg som bestämmer vem som ska få platsen.

1. Meritvärde (den som har högst meritvärde får platsen)
Om det är lika, gå till punkt 2.

2. Valprioritet (den som har valet högst rankat får platsen)
Om det är lika, gå till punkt 3.

3. Antal betyg (den som har flest betyg får platsen)
Om det är lika, gå till punkt 4.

4. Slumpen (den elev som har fått det högsta slumptalet av antagningssystemet får platsen)
Alla sökande får ett slumptal när de registreras för att göra ett gymnasieval.

Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning baserad på dina höstterminsbetyg. Resultatet av den kommer att redovisas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas lägsta och medelmeritvärde för varje program. Du kan också logga in på sökwebben och se ditt eget resultat.

OBS! Om du är preliminärt antagen till ett visst program är du inte garanterad den platsen vid den slutliga antagningen. Många förbättrar sitt meritvärde på vårterminen, därför kan lägsta meritvärde bli högre i den slutliga antagningen.

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen görs på vårterminsbetyget från nian. I slutet av juni är den klar. Du ska då logga in på sökwebben och svara på antagningsbeskedet. Du har till i början av augusti månad på dig. Förklaringar på de olika svarskoderna finns på sidan Svara på antagningsbesked.

Reservantagning

Reservantagningen påbörjas i augusti och pågår månaden ut. Du som svarat att du vill stå kvar som reserv har nu chans att komma in på högre val. Blir du antagen på ett nytt program ska du svara på ditt nya antagningsbesked.