Vindeln - länk till startsida

Mottagen i första eller andra hand

Det finns ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning mellan tolv av kommunerna i Västerbotten. Förutom det finns flera andra samverkansavtal.

Sammanställning över samverkansavtal för länets elever

I tabellen kan du se vilka samverkansavtal som din hemkommun har tecknat med gymnasiekommuner. Ett nej betyder att du kan söka program i den kommunen, men att det inte finns ett avtal och att du därför blir mottagen i andra hand. Ett ja betyder att du blir mottagen i första hand till utbildningar i den kommunen.

Tänk också på att du blir mottagen i första hand om du:

  • söker ett program eller inriktning som din hemkommun inte erbjuder själv eller genom samverkan med annan kommun.
  • söker ett program som är riksrekryterande.
  • anger särskilda skäl för att tas emot i första hand och gymnasiekommunen utifrån det beslutar att ta emot din ansökan i första hand.
  • är uttagen till NIU i en kommun som din hemkommun har NIU-avtal med. Läs på sidan Idrottsutbildningar

Samverkan

Ett samverkansavtal om gymnasieutbildning innebär att elever konkurrerar på samma villkor som de som bor i gymnasiekommunen. Din hemkommuns avtal avgör var din ansökan blir mottagen i första hand och inte. Kommuner som har tecknat avtal med varandra kallas för samverkansområde.

Mottagen i första hand

Du tas emot i första hand till många utbildningar. Det innebär att du får konkurrera på samma villkor som de elever som bor i den kommunen eller tillhör det samverkansområdet. Om du är mottagen i första hand kan du få inackorderingstillägg.

Det gäller till exempel om utbildningen du har sökt:

  • är riksrekryterande
  • finns på en fristående skola
  • finns i en kommun som din hemkommun har samverkansavtal med
  • inte finns i din hemkommuns samverkansområde

Mottagen i andra hand

Du kan söka till program på en kommunal skola var som helst i landet, men din ansökan blir mottagen i andra hand. Det innebär att du har möjlighet att bli antagen efter att alla behöriga sökande inom det samverkansområdet blivit antagna om det finns lediga platser kvar på programmet.

Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev som inte tillhör deras samverkansområde. Vissa kommuner tar inte emot några elever i andra hand. Om du är mottagen i andra hand får du normalt inte inackorderingstillägg, utan du får själv bekosta ditt boende.

Särskilda skäl för att tas emot i första hand

Om du har särskilda personliga skäl för att din ansökan bör tas emot i första hand i stället för i andra hand, ska du skicka skälen till Gymnasieantagningen. Kommunen där utbildningen finns bestämmer om skälen är tillräckliga.

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg om du är mottagen i första hand.

Om du är mottagen i andra hand får du normalt inte inackorderingstillägg, utan du får själv bekosta ditt boende. Kontakta din hemkommun för att få reda på vilka bestämmelser de har.

Ansök om inackorderingstillägg:

  • Om du blir antagen till en kommunal gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos din hemkommun.
  • Om du går i en fristående skola ansöker du till CSN om inackorderingstillägg. Se CSN:s webbplats om vad som gäller då.

Beslut om mottagande

Om du har sökt program utanför din hemkommuns samverkansområde behöver den mottagande kommunen besluta om hur din ansökan ska tas emot. Du får beslutet till dig via posten.