Vindeln - länk till startsida

Göra ansökan

Alla som är folkbokförda i Västerbottens län gör sitt gymnasieval till år 1 via sökwebben. Du får ditt lösenord av din studie- och yrkesvägledare i början av januari.

På sökwebben gör du alla dina val och ser även antagningsresultaten. Går du redan på gymnasiet men vill söka om till annat program, kontakta din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att ordna inloggningsuppgifter.

Inloggning till sökwebben

Förvara lösenordet på ett säkert ställe, det behövs även för att se och svara på ditt antagningsbesked. Spara lösenordet hela antagningsperioden, fram till den 1 september.

Ange en mejladress i ansökan (inte skolmejlen), du kan då använda dig av länken Glömt lösenord och får då ditt lösenord till den angivna mejladressen. Tänk på att lägga in en mejladress som fungerar även efter skolavslutningen.

Om du vill kan du ändra ditt lösenord när du loggat in.

Viktigt att rangordna valen

Om du söker mer än en studieväg ska du välja det du allra helst vill gå som val 1.

Blir du antagen på val 1 kommer du inte att bli prövad på något annat av dina val. Som val 2 anger du den studieväg du näst mest är intresserad av och fortsätter på samma sätt med resten av dina studievägsval.

Om du till exempel blir antagen på val nummer 2 kan du bli reserv till val nummer 1 (om du är behörig till det valet), men inte till lägre val nummer 3, 4, 5 osv. Du blir reserv till val som du är behörig till, som ligger ovanför det val du blir antagen till. Därför är det viktigt att det du helst vill gå står som val 1.

Inriktning

Du kan i de flesta fall önska inriktning på de program du söker. Programmets inriktning startar oftast i årskurs 2. Även om du önskar inriktning i din ansökan kan du ändra dig senare när du börjat på skolan. Det finns ingen garanti att du får den inriktning du har önskat.

I fyra program kan inriktningarna börja redan i årskurs 1. Dessa är Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet och Estetiska programmet. Du söker och blir antagen till en viss inriktning.

Kursval

Om skolan vill att du gör kursval redan när du gör din ansökan kommer de alternativen att visas på sökwebben. Språkval är ofta obligatoriskt att göra till de högskoleförberedande programmen.

Kursvalen är önskemål, det finns inte någon garanti att du får det du har önskat.

Söka utbildningar utanför Västerbottens län

Alla utbildningar du vill söka rangordnar du i en och samma ansökan via sökwebben. Om du vill söka ett program i ett annat län måste du först ta reda på vilken kommun och skola programmet finns på. Vi skickar din ansökan vidare till rätt antagningskansli.

Det är jätteviktigt att du gör det här noggrant så att kommunen du söker till förstår vad du vill. Du ska ange kommun, gymnasieskola och studieväg på kvittenssidan i slutet av din webbansökan.

Tänk på att hela landets programutbud visas i rullisten på kvittenssidan, det är inte kopplat till studievägar på den gymnasieskola du har valt. Du måste själv ta reda på om studievägen finns på den skolan. Det gör du genom att leta reda på antagningskansliet för den utbildning du vill gå, och sen titta på deras sökwebb. Där ser du vilka utbildningar som finns och vilken skola de finns på. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att söka antagningskanslier Länk till annan webbplats..

Om gymnasieskolan du vill söka till inte finns i listan på kvittenssidan, kontakta Gymnasieantagningen.

Spara och skriv ut kvittensen

När du är klar med dina val ska du skriva ut en kvittens, den är ditt kvitto på att ansökan är rätt. För att din ansökan ska vara giltig ska du sedan skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Det står ett versionsnummer överst på kvittensen. Din studie- och yrkesvägledare kan med hjälp av detta nummer kontrollera att de val du gjort på webben överensstämmer med den kvittens du lämnar. Din studie- och yrkesvägledare får inte ändra något utan att prata med dig.

Varje gång du har ändrat i dina val måste du spara din ansökan. Om du vill skriva ut kvittensen väljer du knappen Spara och skriv ut ansökan.

OBS! Använd inte webbläsarens utskrift, då kommer inte allt med.

Om du saknar skrivare eller vill skriva ut senare väljer du knappen Spara ansökan för senare utskrift. Varje gång du trycker på någon av dessa knappar, sparas de val du gjort i Gymnasieantagningens databas. Valen ligger då kvar nästa gång du loggar in. Använd knappen Rensa valen ovan om du vill tömma den sidans val.

Kan jag ändra mina val?

Du kan ändra dina val hur många gånger som helst under valperioden. Om du har lämnat in kvittensen och ändrar något i valen senare ska du skriva ut en ny kvittens. Lämna den nya underskrivna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare.

Vill du ta bort något av dina val? Till exempel för att programmet inte kommer att starta eller för att du har ångrat dig. Ändra i så fall till "inget val" på den valraden på sökwebben. Kom ihåg att spara ändringarna.

Kan någon annan ändra mina val?

Förvara ditt lösenord så att ingen får tag i det! Din studie- och yrkesvägledare får inte ändra något utan att prata med dig. Du har rätt att göra ditt gymnasieval själv.

Enligt Skollagen 29 kap.12§ Talerätten, har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden, vilket innebär att ansökan bara behöver skrivas under av den sökande och inte av vårdnadshavare.

Denna rätt gäller ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vid överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har uppnått 16 års ålder.

Detta innebär även att du som sökande är skyldig att kontrollera att din ansökan är korrekt och att du förstår vad du behöver göra och när du senast behöver göra valet och skicka in bilagor.

Det är alltså du som elev som bestämmer vilket program och vilken skola du vill söka till.