Vindeln - länk till startsida

Fri kvot

Du kan begära att bli prövad i fri kvot, det vill säga få en individuell bedömning i stället för att bli antagen utifrån ditt meritvärde. För att kunna bli antagen via fri kvot i den slutliga antagningen måste du ändå vara behörig till programmet du sökt.

Du ska komplettera frikvotsansökan med handlingar som styrker dina skäl. Det är inte ett skäl att du hemskt gärna vill gå programmet, det vill alla som söker det. Det du ska visa med motivering och intyg är att du har medicinska skäl, sociala skäl eller att du har betyg som inte utan vidare kan jämföras med grundskolans, till exempel utländska betyg. Kontakta gärna din studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa dig. 

Motivera dina skäl att prövas i fri kvot genom att bifoga det du har för att intyga dina skäl, såsom:

  • Utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att söka om prövning i frikvot, samt hur dessa har försämrat din studieförmåga.
  • Intyg från läkare
  • Intyg från skolan, till exempel kurator eller lärare.
  • Eventuella brev från nära anhöriga, pedagogisk bedömning eller utländska betyg.

Huvudmannen för utbildningen beslutar om du får en plats i fri kvot.

OBS! Om du kommer in på ett högre rankat val än där du fått en beviljad frikvotsplats, så förlorar du frikvotsplatsen.