Vindeln - länk till startsida

E-tjänster

Vi har e-tjänster för skolpersonal som till exempel skickar betygsfiler eller behöver beställa lösenord till sökwebben för elever. Vi vill att du använder dem i stället för att mejla.

Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna. Första gången behöver du ange organisationsnummer för din kommun eller fristående skola.

Beställning av elevlösenord

Du som beställer lösenord kan vara den studie- och yrkesvägledare som arbetar på skolan som eleven går på. Det kan gälla en eller flera elever som söker direkt från grundskolan eller som är omsökare.

Du kan också vara en person som hjälper en elev som är skriven i Västerbottens län, men går skola eller bor på ett HVB-hem utanför länet. Du väljer då den sista kryssrutan i steg 2.

Inskickning av betygsfiler

Vi vill att du som är ansvarig för att skicka in betygsfiler från skolan gör det via e-tjänsten. När vi har importerat betygsfilerna kommer vi att besvara dig med en klasslista i e-tjänsten för dig att kontrollera så att betygen som lagts in stämmer. Intruktioner för betygsfilen finns i tidsplanen för betygsrapportering.

Beställning av antagningsfiler

Här beställer du filer med antagna elever från gymnasieantagningen. Du får också ange vilket format filen ska ha för att importeras till ditt elevregistersystem, samt när du vill att vi skickar filen. Du kommer i denna e-tjänst också att få listan med alla antagna samt lista över eventuella reserver när antagningen är avslutad i augusti .

Meddelande

Du som har ett ärende som innehåller personuppgifter men som inte passar in på de andra e-tjänsterna kan använda denna för att få kontakt med oss på ett säkrare sätt än via mejl.