Vindeln - länk till startsida

Mest för skolpersonal

Ansökan om engelskadispens

Vissa elever kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. För att huvudmannen ska kunna ta beslut om dispens behöver ansökan ha två bilagor från den avlämnande skolan. Därför finns blanketten bara här och inte bland de andra ansökningarna.

Handledning till sökwebben

Elever, studie- och yrkesvägledare samt personal på gymnasieskolorna får inloggning till sökwebben.

  • Eleverna har det för att göra valet, se var de har kommit in och till sist svara på sitt antagningsbesked.
  • Studie- och yrkesvägledare kan se sina elevers betyg, behörigheter och val samt bocka av kvittenserna.
  • Personal på gymnasieskolorna kan se vilka som har kommit in på programmen i den egna skolan och även vilka kursval eleverna har gjort. Administratörer på gymnasieskolorna behöver inloggning för att följa med förändringar i reservantagningen.

Mallar för beslut

Beslutsmallar att utgå ifrån om du ska ta beslut om antagning i fri kvot eller engelskadispens.

Tidsplaner

Exempel på yttranden och beslut

Om eleven har sökt program utanför hemkommunens samverkansområde behöver den mottagande kommunen besluta om hur ansökan ska tas emot. Eleven får beslutet med posten.

Skicka filer till Gymnasieantagningen

Skicka filerna med säker e-post eller använd vår e-tjänst för skolpersonal. Länk till annan webbplats.

Det gäller till exempel betygsfiler och bilagor till elevens ansökan.

Bidrag till fristående skolor

Länsprislistan

Utbildningsdelegationen beslutade den 9 november 2011 att rekommendera de kommuner i länet som samverkar att använda en gemensam länsprislista. Den används bland annat som underlag för bidrag till fristående skolor.

Länsprislistan är baserad på länets kommuners kostnader för de egna gymnasieskolorna per elev på varje program. I sammanställningen visas det genomsnittliga priset för utbildningarna i länet och IKE-beloppen (den interkommunala ersättningen som hemkommunen betalar till den anordnande kommunen).

Västerbottens länsprislista 2023 Pdf, 529.9 kB.

Riksprislistan

Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun inte erbjuder motsvarande program eller inriktning i den egna gymnasieskolan eller via samverkansavtal. Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt Riksprislistan.

Gymnasial samverkan och IKE

Varje kommun har kontaktpersoner som ansvarar för att upprätta och ta emot rapporter som rör elevernas resultat, eventuella avhopp samt faktureringsfrågor.

Kontaktuppgifter hos kommunerna för elevrapportering, samverkansavtal och IKE:Bjurholm Länk till annan webbplats.

Sorsele Länk till annan webbplats.

Dorotea Länk till annan webbplats.

Storuman Länk till annan webbplats.

Lycksele Länk till annan webbplats.

Umeå Länk till annan webbplats.

Malå Länk till annan webbplats.

Vilhelmina Länk till annan webbplats.

Nordmaling Länk till annan webbplats.

Vindeln

Norsjö Länk till annan webbplats.

Vännäs Länk till annan webbplats.

Robertsfors Länk till annan webbplats.

Åsele Länk till annan webbplats.

Skellefteå Länk till annan webbplats.