Tempus

Tempus är ett system som låter vårdnadshavare med barn på förskola eller fritids lägga närvaroschema och registrera frånvaro via webben eller någon av Tempus appar.

När barnet anländer till förskole- eller fritidsavdelningen markeras det som närvarande på Tempusskärmen och på så sätt kan personalen hela tiden se hur många barn som är närvarande på skolans olika avdelningar.

Schemaläggning

Med Tempus Hemma schemalägger du med några få klick, och kan enkelt kopiera schematider mellan barn och veckor. Har du glömt att schemalägga? Ingen fara! Tempussystemet påminner dig automatiskt, och hjälper dig även att komma ihåg särskilda dagar, till exempel vid lov eller dagar då avdelningen håller stängt.

När som helst, var som helst

Tempus appar för iOS och Android ger dig både flexibilitet och trygghet! Med våra appar kan du lägga schema när det passar dig, göra en frånvaroanmälan mitt i natten om ditt barn blir sjuk, och när som helst se om barnet är på plats på avdelningen. Via apparna kan du även få pushnotiser som informerar om när barnet kommit fram, eller när det lämnat förskolan och är på väg hem.

Lovplanering

Vi vet hur svårt det kan vara att komma ihåg att meddela personalen om barnets närvaro under lov och på dagar med avvikande öppettider. Därför ger Tempus dig automatiska påminnelser om att schemalägga vid till exempel jullov, påsklov och under sommartider.

Kommunikation

Hämtning och lämning kan vara stressigt både för dig som vårdnadshavare och för personalen, och ibland hinns den dagliga kommunikationen inte riktigt med. Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen, till exempel vem som hämtar, om barnet kommer eller ska gå hem själv, eller annat som personalen bör känna till.

Mer fokus på ditt barn

Med Tempus blir scheman, lovtider och frånvaroanmälningar lättillgängliga för personalen, och istället för att sköta administration kring barnens schematider kan de fokusera på det pedagogiska arbetet. Tempus ger mer tid för barnen – både för dig som vårdnadshavare och för personalen!