Specialpedagog inom barnomsorgen

I Vindelns kommun arbetar två specialpedagoger med ansvarsområde mot förskolor och pedagogisk omsorg, både kommunala och privata alternativ.

Specialpedagogernas uppdrag är att identifiera och undanröja hinder i barns lärande genom att:

  • samarbeta med förskolechef kring verksamhetsutveckling i förskolan
  • ge stöd i form av handledning och rådgivning till pedagoger i olika frågor
  • vid behov ansvara för upprättande av handlingsplan
  • utföra observationer och kartläggningar
  • vid behov delta i samtal med vårdnadshavare
  • efter samtycke med vårdnadshavare träffa barn med behov av särskilt stöd enskilt under en begränsad period
  • samverka med andra instanser exempelvis regionen, grundskolan och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

Christina Knutsson, specialpedagog
072-234 44 60

Linn Englund, specialpedagog tal, språk och kommunikation
072-234 47 90