Omvalsperiod 2021

12 april Preliminärantagningen är klar. Du kan då logga in och se resultatet. Tänk på att detta bara är en provantagning på höstterminens betyg.

12 april Sökwebben öppnar för omval. Den som vill kan ta bort, lägga till eller ändra sina val. Har du val till program som inte kommer att starta ska du ta bort dessa, de försvinner inte automatiskt.