Information om gymnasievalet i Västerbotten.

  Tidsplan för Gymnasievalet 2017

  Ordinarie Valperiod
11 jan Sökwebben öppnar Du kan nu logga in och göra dina val. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare. OBS! Spara dem hela ansökningsperioden.  
13 feb  Ordinarie valperiod stänger Särskilda skäl Sökwebben stänger kl 24.00. Viktigt att du drar ut din kvittens (kvitto på ansökan) och lämnar till din syv. Sista dag för att lämna in Särskilda skäl. Gäller för dig som sökt utanför samverkansområdet och har personliga skäl för att din ansökan bör tas emot i första hand.   
13 mar Sista dag för Frikvotsansökan Komplett ansökan inklusive bilagor ska vara hos Gymnasieantagningen.  
  Omvalsperiod
12 apr Preliminär antagning klar Sökwebben öppnar Du kan logga in och se resultatet av den preliminära antagningen. Sökwebben öppnar för omval. Du kan ta bort, lägga till eller rangordna om i din ansökan.   
4 maj  Omvalsperioden stänger Sökwebben stänger kl. 24.00. Även sista dag för: Särskilda skäl, Frikvotsansökan, Engelska dispens  
  Slutlig antagning
Jun Slutliga antagningen visas I slutet av juni kan du logga in och se resultatet av den slutliga antagningen och svara på ditt besked. Du har hela juli månad på dig, så tänk nog igenom ditt svar.  
1-31 Stäng på GA Svar på vanliga frågor som brukar uppstå under sommaren finns på hemsidan.  
  Reservantagning
1 aug Sista svarsdatum Sista dag för att svara på antagningsbeskedet. Tänk noga igenom ditt svar, alla ska svara.  
3 aug Automatisk reservantagning görs Du som stått reserv till något program kan logga in och se om du blivit antagen.   
5 aug Blankett publiceras Blanketten för ansökan till lediga platser publiceras på hemsidan.  
7 aug Ansökan till lediga platser öppnar Manuell reservantagning  på börjas parallellt med ansökan till lediga platser. Antagning görs varje vardag, vi ringer berörda elever.  
31 aug    Reservantagningen avslutas Reservlistor lämnas till skolorna. Vill du byta program i september kontakta skolan direkt.