Sökstatistik februari 2017

Antagningsstatistik 2016 (Samlad jämförelse)

Antagna och meritvärde  Juni 2016 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2016, med antal platser (pdf)

Statistik från tidigare år (länk)