Slutlig antagningsstatistik juni 2017

Sökstatistik efter omvalsperioden 2017

Preliminär antagningsstatistik 2017, med antal platser (pdf)

Antagningsstatistik 2016 (Samlad jämförelse)

Antagna och meritvärde  Juni 2016 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2016, med antal platser (pdf)


Statistik från tidigare år (länk till ny sida)