Antagningsstatistik 2020 Samlad jämförelse (pdf)

Slutlig antagningsstatistik 200625 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2020 (pdf)

 


Statistik från tidigare år (länk till ny sida)