Antagningsstatistik 2018 Samlad jämförelse (pdf)

Slutlig antagningsstatistik, enkel 180627 (pdf)

Slutlig antagningsstatistik, utförlig 180627 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2018 (pdf)

 


Statistik från tidigare år (länk till ny sida)