Antagningsstatistik 2017 Samlad jämförelse (pdf)

Slutlig antagningsstatistik 170628, enkel (pdf)

Slutlig antagningsstatistik 170628, utförlig (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2017, med antal platser (pdf)


Statistik från tidigare år (länk till ny sida)