Antagningsstatistik 2019 Samlad jämförelse (pdf)

Slutlig antagningsstatistik 190627 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2019 (pdf)

 

Antagningsstatistik 2018 Samlad jämförelse (pdf)

Slutlig antagningsstatistik, enkel 180627 (pdf)

Slutlig antagningsstatistik, utförlig 180627 (pdf)

Preliminär antagningsstatistik 2018 (pdf)

 


Statistik från tidigare år (länk till ny sida)