Här hittar du svar på några av de vanligaste sommarfrågorna som kan dyka upp när Gymnasieantagningen har stängt 1 – 31 juli. Ingenting händer med någon ansökan under denna tid.

Du kan även få hjälp med dessa sommarfrågor av växeln i Bjurholm, upplysningstjänst eller mellan kl. 10-12 av kommunvägledaren i Vindelns kommun.

Vill du ha hjälp med vägledning kontakta din hemkommun eller din studie- och yrkesvägledare. Har du frågor till gymnasieskolan, kontakta dem direkt.

 

 1. Jag har glömt/tappat mitt lösenord!
 2. Jag har problem med min inloggning.
 3. Måste jag svara på antagningsbeskedet?
 4. Att svara på antagningsbeskedet, förklaringar.
 5. Mitt svar blev fel, jag vill ändra mig!
 6. Det är fel i mitt betyg!
 7. Jag har inte kommit in på något, vad ska jag göra?
 8. Jag vill ändra min ansökan eller ställa mig i kö till ett program.
 9. Jag är reserv, när kan jag komma in?
 10. Jag har kommit in på val 1 men vill komma in på val 2 eller lägre.
 11. Jag har kommit in på en reservplats, men vill vara kvar där jag tidigare var antagen
 12. Jag är asylsökande 18 år och har fått uppehållstillstånd. Vad gör jag nu?

 

1 juli – 4 augusti – Ingenting händer med någon ansökan.
Alla elever ska i lugn och ro logga in och svara på sitt antagningsbesked. (Sista svarsdag 4 augusti) 

1 augusti – Gymnasieantagningen tillbaka, vi går då igenom mejl och post, registrerar in betyg och svarskort innan reservantagningen påbörjas.

6 augusti görs den maskinella reservantagningen. Då fylls tomma platser av reserverna utifrån hur eleverna svarat under sommaren. Eleverna kan på kvällen logga in och se och svara på resultatet.

Tidsplan för antagningsprocessen finner ni här: Tidsplan för antagningsprocessen 2019.pdf

Statistik över den slutliga antagningen finns publik för alla att se. Den är levande och förändras direkt någon elev har tackat nej till en plats.

Information om antagningsregler och meritvärde översatta till andra språk finns på Utbildningsinfo.

 

1. Jag har glömt/tappat mitt lösenord!

Glömt lösenord.JPG

  

 

 

 

2. Jag har problem med min inloggning

 • AnvändarID – Skriv in siffrorna, 12 stycken, i en följd med eller utan bindestreck. Har du nyss fått uppehållstillstånd är det inte säkert att ditt användarID är uppdaterat, prova med båda. (Se fråga 12.)
 • Det är jätteviktigt att lösenordet skrivs in exakt som det står med stora och små bokstäver.
 • Elev som sökt till Västerbottens från övriga Sverige får inloggningsuppgifterna i antagningsbeskedet med post.
 • Kontakta Gymnasieantagningen mellan 1-4 augusti, om det inte löst sig under sommaren. 
3. Måste jag svara på antagningsbeskedet?

 • Ja, det är jätteviktigt! Alla ska svara, reservantagningen baseras helt på detta. Sista svarsdatum är den 4 augusti. Du gör det via sökwebben! Du måste logga ut och sedan in igen för att se att ditt svar har registrerats.
 • Om du har sökt utanför länet måste du även svara på de antagningsbesked som du får från andra kanslier.
 • Inga svar tas muntligt eller via mejl, alla svar ska göras via sökwebben. 
 4. Att svara på antagningsbeskedet

 • Vilka av svarsalternativ som är aktuella just för dig beror på ditt antagningsbesked. Förklaringar på svarskoderna finns här: Svara på antagningsbesked
5. Mitt svar blev fel, jag vill ändra mig!

 • Du måste logga in och skriva ut ett svarskort från kvittenssidan på sökwebben, det går tyvärr inte att ändra svaret via webben. Skicka svarskortet med post till Gymnasieantagningen så de har det innan 4 augusti. 

Svarskort

  6. Det är fel i mitt betyg!

 • Om betyget i något ämne är fel eller saknas, kontakta din avlämnade skola och be dem skicka in ett betygsdokument till Gymnasieantagningen.
 • Har du läst upp betyg under sommarskolan så registreras de in manuellt efter sommaren.
 • 1-5 augusti registreras inkomna betyg in. Du konkurrerar sedan utifrån dessa i den maskinella reservantagningen (6 augusti).
 7. Jag har inte kommit in på något, vad ska jag göra?

 • Vänta till den maskinella reservantagningen den 6 augusti – du kanske kommer in på något program du står som reserv till.
 • Från och med den 8 augusti kan du söka till program som har lediga platser och inga reserver, detaljerad information och ansökningsblankett finns på hemsidan från 7 augusti. Sökwebben öppnar inte för val, så du behöver inte någon inloggningskod.
 • Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver vägledning.
8. Jag vill ändra min ansökan eller ställa mig i kö till ett program.

 • Det går inte att ställa sig i kö till program som redan har reserver, men du kan söka till program som har lediga platser.
 • Från den 8 augusti kan du söka till program som har lediga platser och inga reserver, detaljerad information om hur det går till och ansökningsblankett finns på hemsidan från 7 augusti. Du behöver inte någon inloggningskod.
9. Jag är reserv, när kan jag komma in?

 • Reservantagningen påbörjas den 6 augusti. En maskinell körning görs utifrån hur elever har svarat på sitt antagningsbesked. Du kan på kvällen logga in och se resultatet. Efter den första maskinella reservkörningen så påbörjas manuell reservantagningen, det innebär att Gymnasieantagningen ringer upp dig om du har chans att komma in på något nytt. Håll gärna lite extra koll på din mobil mellan 7-31 augusti. Vi ringer från 0933, Vindelns riktnummer.
 • Din köplats kan försämras i sällsynta fall. Om det kommer in en betygsändring till Gymnasieantagningen efter slutantagningen kan det göra att den eleven hamnar före dig i kön. Samma sak kan hända om en elev flyttar in till Västerbotten under sommaren och därför nu konkurrerar på lika villkor som länets elever.
10. Jag har kommit in på val 1 men vill komma in på val 2 eller lägre.

 • Du kan aldrig komma in på ett lägre rankat val än det val du redan kommit in på. I antagningskörningarna prövas man från val 1 och neråt i rangordningen. Alla val under det man kommit in på blir automatiskt inaktuella.
 11. Jag har kommit in på en reservplats, men vill vara kvar där jag tidigare var antagen.

 • Du kan inte få tillbaka din tidigare plats, den har gått till någon annan. Du kan söka till lediga platser om det finns och på så vis få tillbaka din plats. Se fråga 8
12. Jag är asylsökande 18 år och har fått uppehållstillstånd. Vad gör jag nu?

 • Om du har val till gymnasiet- Skolan måste då skicka in ett intyg till Gymnasieantagningen där både ditt personnummer med TF-nummer och ditt nya fullständiga personnummer framgår. När Gymnasieantagningen fått detta kan de aktivera din tidigare ansökan och du prövas då under reservantagningen.
 • Har du inte val sedan tidigare, kan du istället söka till lediga platser med start 8 augusti.