Nu är den publika statistiken öppen. Du finner länken under statistikfliken eller klicka på inloggning till sökwebben längst upp. OBS! Siffrorna kan ändras då ansökningar till skolor i länet från övriga landet registreras.