Här finns information om hur du gör för att söka till gymnasiet. Se länkarna till vänster.

Inloggningen till sökwebben finns längst upp till vänster.

Ska du söka till gymnasiesärskolan finns länkar till kommunernas hemsidor under fliken studievägar.