Sökwebb

 

Här finns information om hur du gör för att söka till gymnasiet. Se länkarna till vänster.

Här kan du logga in till sökwebben: Gymnasieansökan

Ska du söka till gymnasiesärskolan finns länkar till kommunernas hemsidor under fliken program.