Sökwebben stänger måndag 4 maj klockan 24:00.
Om du gjort någon ändring/omval ska du dra ut en ny kvittens (kvitto på din ansökan) och lämna till din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningar (frikvotsansökan och engelska dispens) med bilagor som ska postats till Gymnasieantagningen, måste var inkomna senast 5 maj.