Samverkan mellan kommunerVasterbotten-map

Ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning har undertecknats av alla 15 kommuner i Västerbottens län.  Det innebär du fritt och på samma villkor kan söka utbildningar i andra kommuner än där du bor.

Några kommuner har även avtal med närliggande kommuner utanför Västerbotten. Deras elever får alltså fritt söka och tas emot på lika villkor även till dessa kommuners gymnasieprogram.

 

Se vilket avtal din hemkommun har i menyn till vänster.

Elevrapportering till hemkommuner

Varje kommun ansvarar för att utse kontaktpersoner som ansvarar för att upprätta och ta emot rapporter inom områdena elevernas resultat, avhopp och faktureringsfrågor samt informerar övriga kommuner om vem som är utsedd. Klicka på kommun för mera information.