Ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning finns för Västerbottens län. Det innebär att länets elever kan söka utbildningar och konkurrerar på lika villkor på alla studievägar i Västerbotten.
På Region Västerbottens hemsida finns det kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Övriga samverkansavtal och avtal gällande NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) finns samlade med bilagorna till samverkansavtalet, se länk nedan.

Du kan söka fram vilka samverkans- och NIU-avtal som gäller just dig och din hemkommunen på Region Västerbottens hemsida – Bilagor till samverkansavtalet

Utbildningsdelegationen är ett politiskt organ inom Region Västerbotten som bland mycket annat beslutar i frågor som rör länets gymnasieantagning. Protokoll från Utbildningsdelegationen finner du på deras hemsida.

Elevrapportering till hemkommuner

Varje kommun har kontaktpersoner som ansvarar för att upprätta och ta emot rapporter inom områdena elevernas resultat, avhopp och faktureringsfrågor samt att informera övriga kommuner om vem som är utsedd. Dessa uppgifterna finner du under Gymnasial samverkan och IKE i menyn till vänster.