En samlad jämförelse över antagningen finns nu att tillgå under fliken statistik. Den visar antagna elever under preliminära-, slutliga- och efter avslutad reservantagning. Gymnasieskolornas förändringar av platser och utbud. Sista sidan innehåller en summerad statistik per gymnasiekommun gällande antagningsstatistik och platsförändringar.

Sida för samlad statistik