Nu kan man se sökbilden efter ordinarievalperiod på länets gymnasieskolor.  Siffrorna kan förändras då val till länet från övriga landet registreras in.

Publik statistik på sökwebben