Information om gymnasiesärskola för respektive kommunPennor

Gymnasiesärskolan Lycksele

Gymnasiesärskolan i Skellefteå

Gymnasiesärskolan Umeå

Gymnasiesärskolan Vilhelmina

Om du bor i en kommun som inte finns med här, kontakta din studie- och yrkesvägledare för information