Listan uppdaterats löpande, senast uppdaterad 7 april. Har du val till någon av dessa ska du ta bort det under omvalsperioden, de försvinner inte automatiskt. Du kan annars riskera missgynnas i konkurrens om platser på dina andra val.


 Malgomajskolan, Vilhelmina
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMVRL Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

 Dragonskolan, Umeå
BAPLA0L Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri, lärling
FTKAR0L Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling

 

 Maja Beskow, Umeå
HAHAN0L Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, lärling
RLKOK0L Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling

 

 Sjölins Gymnasium, Umeå
EK Ekonomiprogrammet
NA Naturvetenskapsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Waldorfgymnasiet, Umeå
ESWALVE Estetiska programmet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
NAWALVE Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
NAWNAVE Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf natur

 

Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå
EEELT0L El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling
FTGOD0L Fordons- och transportprogrammet, Godshantering, lärling
FTKAR0L Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling
FTPER0L Fordons- och transportprogrammet, Personbil, lärling
VFFAS0L VVS- och fastighetsprogrammet, Fastighet, lärling

 

Baldergymnasiet, Skellefteå
HA Handels- och administrationsprogrammet
IMYHA Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Handels- och administrationsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMYRL Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

 Praktiska Gymnasiet Skellefteå
EE El- och energiprogrammet