Listan uppdaterats löpande, senast uppdaterad  19 augusti. Här ser du vilka program som gymnasieskolorna inte kommer att starta. 

 

Luspengymnasiet, Storuman
NA Naturvetenskapsprogrammet Stängdes 23/6 kl. 07:50
TE Teknikprogrammet Stängdes 23/6 kl. 07:50

 

 Malgomajskolan, Vilhelmina
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMVRL Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

 Dragonskolan, Umeå
BAPLA0L Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri, lärling
FTKAR0L Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling
IMVVF Introduktionsprogram, Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet Stängdes 6 augusti kl. 13:15

 

 Maja Beskow, Umeå
HAHAN0L Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, lärling
RLKOK0L Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling

 

 Sjölins Gymnasium, Umeå
EK Ekonomiprogrammet
NA Naturvetenskapsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Waldorfgymnasiet, Umeå
ESWALVE Estetiska programmet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
NAWALVE Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
NAWNAVE Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf natur

 

Tannbergsskolan, Lycksele
IMVEE Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot El- och energiprogrammet Stängdes 19 augusti kl. 12:01

 

 

 

Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå
EEELT0L El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling
FTGOD0L Fordons- och transportprogrammet, Godshantering, lärling
FTKAR0L Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling
FTPER0L Fordons- och transportprogrammet, Personbil, lärling
VFFAS0L VVS- och fastighetsprogrammet, Fastighet, lärling

 

Baldergymnasiet, Skellefteå
HA Handels- och administrationsprogrammet
IMYHA Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Handels- och administrationsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMYRL Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

 Praktiska Gymnasiet Skellefteå
EE El- och energiprogrammet