Program som inte kommer att starta till hösten. Har du val till någon av dessa ska du ta bort det under omvalsperioden, de försvinner inte automatiskt. Du kan annars missgynnas i konkurrens om platser på dina andra val, om du låter det stå kvar.

Listan uppdaterats löpande, senast uppdaterad 11 april.

 

 Lycksele, Tannbergsskolan  
 HA  Handels- och administrationsprogrammet
 HAHAN0L  Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, lärling
 IMVHA  Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Handels- och administrationsprogramme
 IMYHA  Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Handels- och administrationsprogrammet
 NBSKO  Naturbruksprogrammet, Skog
 IMVNB  Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Naturbruksprogrammet
 IMYNB  Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruksprogrammet

 

 Skellefteå, Anderstorpsgymnasiet  
 BFSOC0L  Barn- och fritidsprogrammet, Socialt arbete, lärling
 FTKAR0L  Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling
 FTLAS0L  Fordons- och transportprogrammet, Lastbil och mobila maskiner, lärling
 RLKOK0L  Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling
 VOVAR0L  Vård och omsorgsprogrammet, lärling

 

 Skellefteå, Baldergymnasiet
IMYRL  Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

Umeå, Dragonskolan
 BAMAL0L  Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri, lärling
 INDRI0L  Industritekniska programmet, Driftsäkerhet och underhåll, lärling
 RLFAR0L  Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Färskvaror, delikatesser och catering, lärling

 

 Umeå, Umeå Internationella gymnasium
 ESMUS  Estetiska programmet, Musik
 HU  Humanistiska programmet
 SA  Samhällsvetenskapsprogrammet

 

 Umeå, Waldorfgymnasiet
 ESWALVE  Estetiska programmet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
 NAWALVE  Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf
 NAWNAVE  Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant inom det estetiska området, Waldorf natur

 

  Vilhelmina, Malgomajskolan
 NBSKO  Naturbruksprogrammet, Skog

 

Vännäs, Liljaskolan 
BFPED0L Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, lärling
FTKAR0L Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling
FTPER0L Fordons- och transportprogrammet, Personbil, lärling
NA Naturvetenskapsprogrammet
VOVAR0L Vård- och omsorgsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, lärling