12 januari öppnar sökwebben för val. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i slutet av december eller i början av januari. Du har då en hel månad på dig att göra ditt gymnasieval, den 12 februari klockan 24.00 stänger sökwebben. Tänk på att rangordnar dina val utifrån vad du helst vill som val 1, det du näst helst vill som val 2 osv. Kolla också att dina kontaktuppgifter stämmer och att du har lagt in en aktuell epostadress.

När du är nöjd och klar med dina val ska du sedan skriva ut din kvittens (kvitto på ansökan) den ska du skriva under och lämna till din studie- och yrkesvägledare.