Förberedelser inför nästa antagning. Gymnasieskolorna har öppet hus och studie- och yrkesvägledarna börjar informera niorna om gymnasievalet.