Ordinarie valperiod 2023

10 mars Frikvotsansökan med underskrift ska göras via e-tjänst eller skickas med post i original och vara hos GA detta datum. Observera att den kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara inne nu. Det är viktigt att frikvotsansökningarna kommer in i tid, så att de hinner beredas i god tid inför beslut.

Ansökningar till och från Västerbottens län skickas och registreras .