Omvalsperiod 2023

2 maj Sista ansökningsdag. Ansökningsperioden avslutas och inloggningssidan stängs klockan 24.00

Alla som gjort nyval, omval eller ändringar i sin ansökan ska dra ut kvittensen (kvitto på ansökan), skriva under den och lämna den till sin studie- och yrkesvägledare.

4 maj Särskilda skäl och begäran om dispens i engelska och eventuella nya frikvotsblanketter (tillsammans med bilagor) i original ska postas (inte mejlas) och vara oss tillhanda detta datum.

Läs mera om särskilda skäl och engelska dispens på våra sidor .