Svara på webben

När du har fått ditt antagningsbesked med posten måste du svara inom några veckor (sista datum står på beskedet). Du ska logga in och svara via webben (din inloggningskod står på antagningsbeskedet), du kan se att ditt svar har registrerats genom att logga ut och in igen. Om du vill ändra ditt svarsalternativ, skriv då ut ett svarskort från webben eller använd det som följde med antagningsbeskedet. Skicka det med post till gymnasieantagningen, innan sista svarsdatum.

Att vara reserv

Det betyder att du står i kö till program som du inte kommit in på. Du kan bara vara reserv till val högre upp än det du har kommit in på. Till exempel – Om du har kommit in på ditt val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2.

 

 Förklaring av svarskoder

1. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. T.ex. om du är antagen på val 2 men vill försöka komma in på en ledig reservplats på val 1 istället (Du prövas på högre val i maskinella reservkörningen och tappar automatiskt den plats du var antagen på om du kommer in på nytt val)
2. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv. (Du är nöjd med det du är antagen till och vill inte komma in på något annat. Viktigt att du svarar under sommaren)
3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. (Du vill inte alls ha det du har kommit in på och hoppas i stället på att komma in på något högre val. Du har då ingen plats förrän du blir antagen på nytt)
4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv. (Du har då ingen gymnasieplats i Västerbottens län)
5. Jag vill delta i reservantagningen. (Du är med i reservantagningen och kan ha chans att bli antagen)
6. Jag vill inte delta i reservantagningen. (Du lämnar din plats i reservkön åt andra)
7. Jag tackar JA till erbjuden plats.
8. Jag tackar NEJ till erbjuden plats. (Du har då ingen gymnasieplats i Västerbottens län.)