Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning baserad på dina höstterminsbetyg. Resultatet av den kommer att redovisas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas lägsta och medelmeritvärde för varje program. Du kan också logga in och se ditt eget resultat. OBS! Om du är preliminärt antagen till ett visst program är du inte garanterad den platsen vid den slutliga antagningen. Många förbättrar sitt meritvärde på vårterminen, därför kan lägsta meritvärde höjas rejält till den slutliga antagningen.

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen görs utifrån ditt slutbetyg från nian. I slutet av juni är den klar. Du ska logga in på sökwebben och tacka ja eller nej till det du har kommit in på. Du har juli månad på dig att svara. Vi skickar också antagningsbesked med posten.

Reservantagning

Reservantagningen påbörjas i augusti och pågår månaden ut. Du som svarat att du vill stå kvar som reserv har chans att komma in på högre val. Om du blir antagen på något av dina högre val, kommer ett nytt antagningsbesked att skickas till dig. Se till att någon tar hand om din post om du är bortrest och inte kan bevaka sökwebben. Du måste även svara på ditt nya besked.

När många söker samma program

Populära program har fler sökande än platser. Då får de elever som har högst meritvärde komma in.

När det gäller sista platsen på ett program och två eller flera elever har exakt samma meritvärde, så måste det ske en urskiljning. Då är det denna ordning som bestämmer vem av de sökande som ska få platsen.

1. Meritvärde

2. Valprioritet (Den som har valet högst rankat, får platsen)

3. Betygsvärde

(det är samma som meritvärdet om du inte har extrapoäng till Estetiska programmet musik)

4. Antal betyg (den som har flest betyg går före)

5. Slumpen (Går det inte att skilja dem i någon av de övre punkterna, så gäller det högsta slumptalet som antagningssystemet tagit fram).