Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning baserad på dina höstterminsbetyg. Resultatet av den kommer att redovisas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas lägsta och medelmeritvärde för varje program. Du kan också logga in och se ditt eget resultat.
OBS! Om du är preliminärt antagen till ett visst program är du inte garanterad den platsen vid den slutliga antagningen. Många förbättrar sitt meritvärde på vårterminen, därför kan lägsta meritvärde höjas rejält till den slutliga antagningen.

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen görs utifrån ditt slutbetyg från nian. I slutet av juni är den klar. Du ska logga in på sökwebben och tacka ja eller nej till det du har kommit in på. Du har juli månad på dig att svara.

Reservantagning

Reservantagningen påbörjas i augusti och pågår månaden ut. Du som svarat att du vill stå kvar som reserv har chans att komma in på högre val. Blir du antagen på en ny studieväg ska du logga in och svara på ditt nya antagningsbesked.

Urval när många söker samma program

Populära program har fler sökande än platser. Då får de elever som har högst meritvärde komma in.

1. Meritvärde

När det gäller sista platsen på ett program och två eller flera elever har exakt samma meritvärde, så måste det ske en urskiljning. Det är då denna ordning som bestämmer vem som ska få platsen.

2. Valprioritet (Den som har valet högst rankat, får platsen)

3. Antal betyg (den som har flest betyg går före)

4. Slumpen (Går det inte att skilja dem i någon av de övre punkterna, så gäller det högsta slumptalet som antagningssystemet tagit fram).